Villa Täby

Ensta

Total renovering/stor tillbyggnad av 50-tals villa

Projektering pågår - i sann New England anda..



Stilstudie - perspektivskiss 1




Fasadritningar - skissförslag





Fasadritningar - skissförslag




Befintlig byggnad idag

                                      © 1999 - 2017    All rights reserved - A1 Design, Hörnåkersvägen 10, 183 65 Täby, Sweden      +46 8 7320040  +46 707 272734    bo@a1design.se