Villa Dyvik


Inredning av vind, bygglov takkupor

Bygglov beviljat februari 2014

Produktion av förfrågninghandling pågår - som grund för upphandling av entreprenör


Skissförslag "efter tillbyggnad"


Befintlig byggand före tillbyggnad


                                      © 1999 - 2019    All rights reserved - A1 Design, Hörnåkersvägen 10, 183 65 Täby, Sweden      +46 8 7320040    bo@a1design.se