Villa Dyvik


Inredning av vind, bygglov takkupor

Bygglov beviljat februari 2014

Produktion av förfrågninghandling pågår - som grund för upphandling av entreprenör


Skiss 3D-Dyvik-tillbyggnad-arkitekt-Bo Nordén Ringholm-A1 Design-New England

Skissförslag "efter tillbyggnad"


Villa Dyvik före tillbyggnad ritad av A1 Design

Befintlig byggand före tillbyggnad


                                      © 1999 - 2022    All rights reserved - A1 Design, Hörnåkersvägen 10, 183 65 Täby, Sweden      +46 8 7320040    bo@a1design.se