Villa Djursholm

Total om/tillbyggnad av sekelskiftes villa

Bygglov beviljat sommaren 2013, byggnation pågår

            Bygglovsritning


Bild 1-tillbyggnad-villa-djursholm-sekelskifte-arkitekt-Bo Nordén Ringholm-A1 Design                                      © 1999 - 2019    All rights reserved - A1 Design, Hörnåkersvägen 10, 183 65 Täby, Sweden      +46 8 7320040    bo@a1design.se